Cara Batalkan Auto Debit BSN Cancel Terminate Online

BSN mempunyai sistem auto debit yang membolehkan organisasi, syarikat atau majikan untuk mendebit duit daripada pelanggan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

Jika Anda mengaktifkan pembayaran auto debit BSN untuk bayaran bulanan, proses auto debit akan dijalankan setiap bulan. Baki akaun BSN Anda akan dikurangkan mengikut jumlah yuran/ansuran yang perlu dibayar.

Sekiranya Anda ingin batalkan proses auto debit BSN ni. Anda boleh ikuti step cara batalkan auto debit BSN di bawah ini.

Cara Batalkan Auto Debit BSN
Cara Batalkan Auto Debit BSN

Ciri-Ciri

Berikut ini merupakan ciri-ciri Auto Debit BSN:

Didebitkan/dipotong terus daripada akaun pembayar Anda

Sesuai untuk bayaran seperti kutipan premium insurans bulanan, bayaran balik pinjaman, dll. Persetujuan mesti diperoleh terlebih dahulu daripada pembayar untuk menggunakan perkhidmatan ini.

Syarikat menghantar data debit mengikut jadual

Anda boleh menghantar data potongan secara berkala mengikut jadual pilihan Anda. Data ini akan dihantar secara elektronik.

Cara Menggunakan Auto Debit BSN

Cara gunakan Auto Debit BSN.

Dapatkan Kata Laluan BSN

Anda akan diberikan Kata Laluan untuk fail elektronik BSN melalui laman web ePayment. Sistem ini dilengkapi dengan penyulitan keselamatan (safe encryption).

Masukkan data

Anda perlu masukkan data menggunakan laman web ePayment atau mengimport data daripada sistem yang dikendalikan oleh Syarikat Anda.

Sila Ambil Perhatian Tentang Waktu Akhir (Cut-off time)

Waktu akhir untuk pemindahan data ialah pukul 6:30 petang, sehari sebelum pembayaran dibuat.

Terima e-Penyata

Setelah akaun pembayar didebitkan, Syarikat Anda akan menerima fail output untuk membantu Syarikat dalam mengemaskan sistemnya.

Cara Batalkan Auto Debit BSN

Bagi Anda yang ingin batalkan auto debit BSN Anda boleh hubungi Customer Service auto debit BSN di 03-2162-3222 atau kunjungi cawangan BSN terdekat. Sila lihat waktu operasi BSN terkini.

Setakat ini BSN belum lagi menawarkan terminate auto debit BSN melalui online.

Di bawah ini adalah kadar caj dan GST yang mesti Anda ketahui.

Pembatalan Arahan

Kadar Caj

  • Pembayar (Individu)
  • Minima RM1.00
  • Penerima (Organisasi) N/A

GST

  • Pembayar (Individu)
  • Penerima (Organisasi)
  • N/A

Untuk makluman, pelanggan BSN boleh menghantar data potongan secara berkala mengikut jadual pilihan pelanggan. Untuk maklumat lanjut atau janji temu, sila hubungi 03-2162 3222.