Perkembangan teknologi dan maklumat kini telah menembusi pelbagai sektor termasuk dunia perbankan yang agak dinamik dan menyesuaikan diri dengan keperluan