Pada masa ini, perkhidmatan transfer kredit tidak hanya dilakukan oleh kedai penyedia kredit sahaja. Kita sebagai pengguna perkhidmatan selular Tuntalk

Digi telah berkembang pesat dan bukan sahaja bertindak sebagai pengendali perkhidmatan selular. Kerana teknologi canggihnya, orang suka perkhidmatan yang disediakan

  • 1
  • 2