Kad Kredit BSN Untuk Kakitangan Kerajaan Malaysia

Jika Anda merupakan seorang kakitangan kerajaan yang sedang mencari kad kredit yang sesuai dengan keperluan Anda, artikel ini mungkin dapat membantu Anda.

Kad kredit BSN untuk kakitangan kerajaan adalah salah satu produk kad kredit yang ditawarkan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN). Ia menawarkan banyak kelebihan dan faedah kepada pengguna, terutamanya kakitangan kerajaan.

Antaranya termasuklah kadar faedah yang rendah, bayaran minimum yang rendah, had kredit yang tinggi dan banyak lagi.

Kad Kredit BSN Untuk Kakitangan Kerajaan
Kad Kredit BSN Untuk Kakitangan Kerajaan

Apa Itu Kad Kredit G-Card Visa

Kad Kredit BSN G-Card Visa direka khas untuk kakitangan Kerajaan Malaysia dan menawarkan manfaat serta keistimewaan unik.

Ini adalah kad jenama bersama yang dikeluarkan oleh BSN dengan kerjasama strategik Majlis Kebajikan Dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK).

Manfaat

Kad Kredit BSN G-Card Visa menawarkan pelbagai manfaat kepada pemegang kad, di antaranya:

 • Pelan 0% EasyPay BSN
 • Caj Kewangan serendah 8.88% setahun
 • Fi Tahunan Percuma Sepanjang Hayat
 • Ganjaran Penghargaan Untuk Ahli Kad Baharu
 • Sehingga 2X Happy Points
 • Program Penukaran Baki Automatik BSN
 • Kad Tambahan percuma
 • Keistimewaan untuk Rakan Niaga BSN
 • Rakan Strategik: Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
 • Peningkatan Had Kredit
 • Program Pindahan Baki BSN
 • Pelan EasyCash BSN
 • Pelan Instalment-Pay BSN
 • Program Happy Rewards BSN
 • Autobilling BSN
 • Credit Shield dan Bereavement

Keistimewaan

Berikut adalah faedah dan keistimewaan kad kredit BSN G-Card Visa

 • Caj Kewangan serendah 8.88% setahun.
 • Yuran Tahunan Percuma sepanjang hayat (Kad Utama dan Kad Tambahan).
 • Mata Ganjaran Pendahuluan – 2,000 Happy Points.

Sekiranya Anda adalah Pemegang Kad Kredit Utama BSN sedia ada, Anda boleh memohon untuk Kad Kredit BSN G-Card Visa.

Anda boleh memohon Kad ini jika Anda memenuhi syarat-syarat permohonan seperti yang dinyatakan dalam butiran 2 dan 3 di atas. Kelulusan untuk permohonan Kad ini adalah tertakluk kepada penilaian kredit yang baharu.

Anda dikehendaki untuk mengisi borang permohonan Kad Kredit BSN G-Card Visa dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan di mana-mana cawangan BSN.

Kelayakan

 • Semua kakitangan Kerajaan yang berkelayakan dan sedang berkhidmat di bawah mana-mana Kementerian, Jabatan, Badan Berkanun atau Agensi.
 • Pendapatan minimum: RM24,000 setahun / RM2,000 sebulan.
 • Pemegang Kad Utama: 21 tahun ke atas.
 • Pemegang Kad Tambahan: 18 tahun ke atas.

Dokumen

 • Salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang), termasuk Pemohon Tambahan (jika ada).
 • Salinan penyata gaji 1 bulan terkini atau Surat Pengesahan Majikan.
 • Salinan penyata gaji 1 bulan terkini atau Surat Pengesahan Majikan. (Untuk kakitangan Tentera dan Polis, sila kepilkan salinan Kad Kuasa.)

Cara Mohon Kad Kredit BSN Untuk Kakitangan Kerajaan

Untuk memohon atau mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Kad Kredit BSN G-Card Visa:

 1. Kunjungi mana-mana cawangan BSN untuk mendapatkan borang permohonan atau
 2. Layari laman web BSN di www.mybsn.com.my atau
 3. Hubungi Khidmat Pelanggan BSN di 1-300-88-1900 atau +603-2613 1900 (Luar Negara).

1. Cara Mohon Credit Card BSN di Cawangan

Untuk memohon Kad Kredit BSN G-Card Visa di cawangan BSN, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Lawati cawangan BSN yang terdekat dengan Anda. Anda boleh mencari cawangan BSN terdekat dengan alamat Anda di laman web BSN.
 2. Setibanya Anda di cawangan BSN, minta kepada pegawai bank untuk membantu Anda memohon Kad Kredit BSN G-Card Visa.
 3. Pegawai bank akan memberikan borang permohonan dan membantu Anda mengisi borang tersebut.
 4. Pastikan Anda memberikan maklumat yang tepat dan lengkap dalam borang permohonan. Ini termasuk maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, pekerjaan, dan pendapatan.
 5. Selepas mengisi borang permohonan, Anda perlu menyerahkannya kepada pegawai bank bersama-sama dengan dokumen-dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, surat pengesahan majikan, dan lain-lain bergantung kepada keperluan BSN.
 6. Pegawai bank akan memproses permohonan Anda dan memberi tahu Anda jika permohonan Anda diluluskan atau ditolak.

2. Cara Mohon Credit Card BSN Secara Online

Untuk memohon Kad Kredit BSN G-Card Visa secara online, Anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Lawati laman web BSN di www.mybsn.com.my
 2. Cari dan klik pada pautan Kad  di bahagian produk perbankan yang terdapat pada laman web tersebut.
 3. Pilih Kad Kredit BSN G-Card Visa dan klik butang Mohon Sekarang.
 4. Isi borang permohonan dalam talian dengan maklumat peribadi Anda seperti nama, alamat, nombor telefon, pekerjaan, dan pendapatan. Sila masukkan maklumat yang tepat dan lengkap.
 5. Selepas mengisi borang permohonan, lampirkan dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, surat pengesahan majikan, dan lain-lain bergantung kepada keperluan BSN. Anda perlu memuat naik dokumen-dokumen ini dalam talian.
 6. Selepas mengemukakan permohonan Anda secara dalam talian, BSN akan memproses permohonan Anda dan memberitahu Anda jika permohonan Anda diluluskan atau ditolak.

3. Cara Mohon Credit Card BSN Melalui Khidmat Pelanggan

Anda boleh memohon Kad Kredit BSN G-Card Visa melalui Khidmat Pelanggan BSN dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Hubungi Khidmat Pelanggan BSN di talian 1300-88-1900.
 2. Selepas panggilan Anda disambungkan, beritahu pegawai Khidmat Pelanggan BSN bahawa Anda ingin memohon Kad Kredit BSN G-Card Visa.
 3. Pegawai Khidmat Pelanggan BSN akan meminta Anda memberikan maklumat peribadi Anda seperti nama, alamat, nombor telefon, pekerjaan, dan pendapatan.
 4. Setelah Anda memberikan maklumat peribadi Anda, pegawai Khidmat Pelanggan BSN akan menghantar borang permohonan ke alamat Anda atau email Anda.
 5. Anda perlu mengisi borang permohonan tersebut dengan maklumat yang tepat dan lengkap.
 6. Selepas mengisi borang permohonan, lampirkan dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan, penyata bank, surat pengesahan majikan, dan lain-lain bergantung kepada keperluan BSN. Anda perlu menghantar dokumen-dokumen ini kepada BSN melalui pos atau melalui email.
 7. BSN akan memproses permohonan Anda dan memberitahu Anda jika permohonan Anda diluluskan atau ditolak.

Jika permohonan Anda diluluskan, Anda akan menerima Kad Kredit BSN G-Card Visa dalam beberapa hari.

Untuk makluman, bayaran minimum bulanan yang perlu dibayar adalah seperti berikut: 5% baki semasa* + 100% ansuran bulanan (jika ada)** + 100% amaun tunggakan (jika ada) + amaun melebihi had kredit (jika ada) atau RM50 yang mana lebih tinggi.

* Baki semasa = Cukai Perkhidmatan + transaksi runcit (jika ada) + amaun pendahuluan tunai (jika ada) + caj kewangan dan/atau caj lewat dan sebarang fi dan caj lain yang berkaitan (jika ada).

**Terpakai kepada program Pindahan Baki BSN, Pelan BSN EasyCash, Pelan 0% EasyPay BSN, Pelan Instalment-Pay BSN yang BAHARU, Penukaran Baki Automatik (ABC) dan pelan ansuran lain yang disediakan dari semasa ke semasa yang diluluskan bermula dari 2 Oktober 2019.

Caj bayaran lewat adalah 1% daripada jumlah baki tertunggak tertakluk kepada minimum RM10 dan maksimum RM100 yang akan dinyatakan di dalam penyata bulanan yang seterusnya.

Soalan Lazim

Di bawah ini adalah soalan dan jawapan yang mungkin boleh membantu Anda.

1. Boleh juga guna sebagai kad debit tak?

G-Card adalah produk kad kredit. Boleh digunakan untuk pembelian dimana-mana sahaja. Debit adalah penolakan dari akaun Anda dan perlu mempunyai akaun Anda. Ia adalah berbeza.

2. Kad kredit ini Konvensional atau Islamic?

Islamic ya.

3. Apa beza dengan teachers card?

Teachers card hanya untuk guru sahaja. Ini ditawarkan untuk semua kakitangan kerajaan.

4. Apa beza dengan kad kredit BSN lainnya?

G-card untuk kesemua kakitanhan kerajaan dengan kadar yang rendah.