MBSB Bank merupakan salah satu bank yang menjalankan perniagaan perbankan Islam di Malaysia. MBSB Bank telah diberikan lesen oleh BNM

Pelbagai bank di Malaysia telah menyediakan perkhidmatan internet banking, salah satunya adalah CIMB. Banyak pelanggan bank CIMB dan juga pemegang