Pbebank adalah perkhidmatan perbankan internet Public Bank yang boleh digunakan oleh pelanggan untuk mengakses akaun dan melakukan transaksi perbankan. Kemudahan